01. standardmontering.jpg
Isidor Alströmmergatan ute1 crop 2.jpg
ISIDOR_Lätt-hantering.jpg
01. standardmontering.jpg

Isidor


Den nya standarden för varning för snö- och isras.

SCROLL DOWN

Isidor


Den nya standarden för varning för snö- och isras.

Nyhet: Vi är mycket glada över att kunna presentera tre nya samarbetspartners! Ni kan nu köpa Isidor hos LIWA GRUPPEN, FLINKS JÄRN och BLINKFYRAR!


Isidor är den nya varningsstandarden för risk vid snö- och isras. Genom innovativ design, lätt handhavande och flexibel uppbyggnad åtgärdar Isidor de problem som funnits med tidigare lösningar.

Isidor har tagits fram i samarbete med några stadens främsta aktörer så som Stockholms Stad, Polisen, Plåtslageriernas Riksförbund och Fastighetsägarna, för att möta alla de krav som ställs på ett heltäckande varningssystem.

Isidor är systemet som...

Avgränsar - spärrar inte av

Är extremt lätt att hantera

guidar fotgängarna

Isidor avgränsar tydligt riskområdet utan att spärra av och minska tillgängligheten för tex funktionshindrade, utrycknings-personal, barnvagnar och gatustädning.

Systemet är extremt lätt att montera och hantera, utan att ge avkall på funktion och resultat.

Isidor varnar tydligt och guidar genom sin design fotgängarna till den säkraste vägen genom riskområdet, samtidigt som den lär dem hur man tar sig fram på säkrast sätt.

ISIDOR ÄR DET ENDA SYSTEM SOM möter ALLA DE KRAV SOM FÖRELIGGER NÄR FASTIGHETSÄGAREN MÅSTE VARNA FOTGÄNGARE FÖR SNÖ- OCH ISRASRISK.  

Isidor Alströmmergatan ute1 crop 2.jpg

Varna rätt!


Isidor är det enda system som varnar och guidar fotgängarna och samtidigt bibehåller full tillgänglighet.

SCROLL DOWN

Varna rätt!


Isidor är det enda system som varnar och guidar fotgängarna och samtidigt bibehåller full tillgänglighet.

Det är en svår ekvation att varna ordentligt samtidigt som det är emot lagen att spärra av gaturummet utan tillstånd. Fram tills nu har det inte funnits några fullständiga lösningar. Isidor är det enda systemet som varnar ordentligt samtidigt som det inte spärrar av eller minska tillgängligheten!

Isidors termoplastbom och dess flagga varnar tydligt kommande fotgängare att det finns en risk, och genom att vara fysiskt i vägen ser den till att förbipasserande håller sig undan. Samtidigt gör den mjuka och böjliga bommen att det går att ta sig förbi den vid behov, och längden gör att förbipasserande inte tvingas klättra i snövallar eller, ännu värre, ut i vägbanan där det faktiskt ofta är större risk att få nedfallande snö-och isblock på sig eller komma i vägen för förbipasserande bilar på ett halt underlag.

DÅLIG VARNING ÄR INGEN VARNING!

FÖRBJUDET ATT SPÄRRA AV - TILLGÄNGLIGHETEN VIKTIG

GUIDA FOTGÄNGARNA RÄTT

En varning måste vara tydligt, inte bara i att synas överlag, utan även tydlig med vad den varnar för. Utan tydligt information om risken kan förbipasserande inte agera adekvat. Man måste varna ordentlig, tydligt och hålla folk borta från riskområdet utan att spärra av det.

Sätta upp bommar utan tillstånd är förbjudet och ger böter. Man måste se till att gaturummet är tillgängligt för alla. Bommar som spärrar av hela trottoaren tvingar ut förbipasserande i höga snövallar, vilket är så gott som omöjligt att ta sig förbi för rörelsehindrade eller med barnvagn.

Isidor guidar fotgängarna rätt genom riskområdet. Det finns två huvudsakliga riskområden vid risk för snö- och isras. Direkt under samlingar av istappar och, oftast, en bit ut från husväggen. Vanligtvis gör takens lutning att sjok från taken får fart och faller ned en bit ut från husväggen, ungefär där trottoaren tar slut och början på vägbanan.

ISIDOR_Lätt-hantering.jpg

Lätt att hantera


Inget kunde vara lättare! Ett system med handhavande i fokus.

SCROLL DOWN

Lätt att hantera


Inget kunde vara lättare! Ett system med handhavande i fokus.

Extremet lätt att installera. Ännu lättare att hantera!

Isidor är designat för att vara så lätt att använda som det bara går. Vi vill se till att spara fastighetsskötarens tid såväl som rygg, och det ska inte finnas några hinder för att varna när det väl behövs. Därför har vi sett till att systemet är extremt lätt att...

Montera,

Spänn bara fast gördeln på stupröret så är du redo att använda systemet.

Det går även att montera fästet direkt på fasaden om man föredrar det. Då fästs det lätt med två skruvar.

Sätta upp

När det är dags att varna tar du med dig den lätta bommen och sätter lätt fast den på skenan.

Inga tunga och otympliga träplankor och metallbockar eller fladdriga vimplar. Du kan lätt låsa fast bommen med ett hänglås.

...och Ta ned

IMG_1776.JPG

Och lika lätt är det givetvis att ta bort när du inte längre behöver varna. Lyft bara av bommen från fästet och plocka med dig.

Vill du tillfälligt få undan bommen kan du lätt fälla upp den i uppfällt läge.

Den mjuka termoplastbommen och fästets uppbyggnad gör att Isidor är extremt tålig mot yttre påverkan. Om något slår in i eller faller ned på bommen böjer den sig lätt undan istället för att spricka eller slås av.

Uppfälld bom.jpg

Bommen kan även fällas upp och ställas i uppfällt läge. Bra om någon vill behöver komma förbi men inte vill behöva krocka med bommen. 

Läs mer om systemets delar och om problematiken kring snö- och is här...