DSC_0018 kopia.JPG
DSC_0018 kopia.JPG

Isidor warning system for falling ice & snow


For a safer, more accessible and better looking city!

SCROLL DOWN

Isidor warning system for falling ice & snow


For a safer, more accessible and better looking city!

enda systemet som varnar ordentligt utan att spärra av förbjudet

Visste du att De flesta fastighetsägare varnar felaktigt eller direkt förbjudet?

Ofta används t.o.m. förbjudna system som ökar risken för skador och olyckor. Därför har Fastighetsägarna, Stockholms Stad, Polisen och Plåtslagarna m.fl. varit med att ta fram Isidor System, det enda system som varnar ordentligt utan att spärra av på ett förbjudet sätt.

FASTIGHETSÄGAREN ÄR ALLTID YTTERST ANSVARIG

Som ni säkerligen redan vet är det fastighetsägaren som ansvarar för att snö och is inte skadar någon vid er fastighet. Därför är det viktigt att använda det varningssystem som mest minskar riskerna för olyckor. Och att se till att även entreprenörer och underleverantörer använder rätt utrustning och material.

"Framför allt så varnar Isidor bättre än andra system, men det är även betydligt lättare att hantera. Det har blivit ett självklart val för oss på Lennart Ericsson Fastigheter." 
Lasse Johansson, teknisk förvaltare Lennart Eriksson Fastigheter
"Fördelen med Isidor är att det lätt att använda vid både varning och vid avspärrning, att inte får fötter och att det ser mycket proffsigt ut!

Birgitta Cederqvist, Servicechef, Nytorgets Fastigheter

Vi har börjat med Isidor inte minst för att vi tidigare hela tiden blev av med vår varningsutrustning. Nu sitter det kvar!

Kenneth Brandt, områdeschef, Familjebostäder Stockholm

Isidor är den nya varningsstandarden för risk vid snö- och isras

Genom innovativ design, lätt handhavande och flexibel uppbyggnad åtgärdar Isidor de problem som funnits med tidigare lösningar. Isidor är systemet som...

Avgränsar, spärrar inte av

Isidor avgränsar tydligt riskområdet utan att spärra av och minska tillgängligheten för tex funktionshindrade, utrycknings-personal, barnvagnar och gatustädning.

extremt lätt att hantera

Systemet är extremt lätt att montera och hantera, utan att ge avkall på funktion och resultat.

varnar och guidar

Isidor varnar tydligt och guidar genom sin design fotgängarna till den säkraste vägen genom riskområdet, samtidigt som den lär dem hur man tar sig fram på säkrast sätt.

Se video om hur Isidor fungerar och hur lättanvänd den är.

TV4 - Livsfarliga istappar kan bildas på ett par timmar

TV4 - Livsfarliga istappar kan bildas på ett par timmar


ISIDOR ÄR DET ENDA SYSTEM SOM möter ALLA DE KRAV SOM FÖRELIGGER NÄR FASTIGHETSÄGAREN MÅSTE VARNA FOTGÄNGARE FÖR SNÖ- OCH ISRASRISK.  


du kan även Skaffa Isidor hos någon av Våra återförsäljare: